chi phí y tế

Cập nhập tin tức chi phí y tế

Thủ tướng: Tính đúng giá dịch vụ y tế, giảm chi phí tiền túi của người dân

Dù có đóng bảo hiểm nhưng chỉ số chi tiền túi cho y tế của người dân Việt Nam vẫn cao (trên 40%). Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải giảm mức này.