chỗ đỗ tàu bay

Cập nhập tin tức chỗ đỗ tàu bay

Hơn nửa đội bay của các hãng hàng không lại nằm sân

Ba trong 4 hãng hàng không của Việt Nam đang đắp chiếu quá nửa số máy bay. Các sân bay đau đầu tính phương án chỗ đỗ cho lượng máy bay đang tạm dừng khai thác.

Tàu bay được đỗ qua đêm tại các đường lăn

Không bố trí thêm vị trí đỗ tàu bay qua đêm tại sân Nội Bài và Tân Sơn Nhất; rà soát để khôi phục lại các vị trí đỗ tạm thời hoặc bố trí mới trên các đường lăn đóng cửa hay ít sử dụng, Cục Hàng không yêu cầu.