Theo Zing/Daily Mail

Mức độ tinh vi robot thông minh nổi tiếng của Boston Dynamics

Mức độ tinh vi robot thông minh nổi tiếng của Boston Dynamics

Được trang bị những kỹ năng chuyên nghiệp như nhào lộn, robot học nhanh hoạt động với năng suất cực lớn hay có thể nhảy vô cùng uyển chuyển, robot của công ty Boston Dynamics thực sự là những kỳ quan của công nghệ hiện đại.