cho thuê áo dài

Cập nhập tin tức cho thuê áo dài

Dịch vụ cho thuê áo dài chụp ảnh đông khách vào khoảng 3 tuần trước Tết, mang về thu nhập cao gấp 3-4 lần ngày thường.