Clans War

Cập nhập tin tức Clans War

1st.VN 'buông súng' trong giải đấu 250 triệu đồng

Cả 2 đại diện của Clan này là 1st.VN*PvE và 1st.VN không hẹn mà gặp đều dừng chân tại bán kết.