cơ sở lưu trú

Cập nhập tin tức cơ sở lưu trú

Sau dịch Covid-19, lao động của các cơ sở lưu trú du lịch biến động, số lượng và chất lượng đều giảm sút. 40-50% trong tổng số nhân lực trong hệ thống đã chuyển sang làm việc khác.

Khách tiêm đủ vắc xin, từng là F0 được đi du lịch Sài thành

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch vừa được UBND TP.HCM ban hành, áp dụng cho các cơ sở lưu trú, khách du lịch, các DN lữ hành và điểm tham quan.