Columbia Pictures

Cập nhập tin tức Columbia Pictures

Với nội dung theo hướng hài hước, Pixels chắc chắn sẽ ít gặp khó khăn hơn trong việc thoát khỏi dớp thất bại của phim ăn theo game.