cơn nghiện

Cập nhập tin tức cơn nghiện

Game thủ là tập hợp của thói hư tật xấu trong xã hội

Có lẽ chỉ thiếu nghiện ngập hút chích là đủ bộ tệ nạn đang bị mọi người lên án.