công an lào cai

Cập nhập tin tức công an lào cai

Cốc Lếu thực hiện tháng cao điểm 50 ngày, đêm cấp thẻ CCCD gắn chíp

Theo tin từ Báo Lào Cai, 19 giờ tối, phòng trực ban Công an phường Cốc Lếu vẫn sáng đèn. Các chiến sỹ trẻ của Công an tỉnh và đoàn viên phường Cốc Lếu lại thực hiện tháng cao điểm 50 ngày, đêm cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp và định danh điện tử.