công khai xin lỗi

Cập nhập tin tức công khai xin lỗi

Xã bồi thường cá cho dân vụ Trưởng Công an xã “tung cước”

Ngoài công khai xin lỗi, UBND xã cũng hứa bồi thường cho người dân cá, một chiếc thau và một chiếc cân do bị Trưởng Công an xã đá hỏng.

Chủ tịch Hà Tĩnh: Công khai xin lỗi nếu giải quyết thủ tục chậm

Nếu thủ tục bị giải quyết quá hạn thì cán bộ phải công khai xin lỗi các tổ chức, cá nhân và có văn bản giải trình.

Công khai xin lỗi, bồi thường chủ quán Xin chào

Công khai xin lỗi, bồi thường thiệt hại (nếu có) cho ông Nguyễn Văn Tấn, chủ quán cà phê Xin chào theo quy định.