Công nghiệp chip

Cập nhập tin tức Công nghiệp chip

Danh sách cấm vận mới nhất bổ sung các tên tuổi lớn trong lĩnh vực bán dẫn Trung Quốc như YMTC, Cambricon, CETC…