Conquest

Cập nhập tin tức Conquest

Cloud raiders sky conquest - Một Clash of Clans trên mây

Cloud raider: Sky conquest là một game mô phỏng Clash of Clans. Điều đặc biệt ở đây là, đúng như cái tên của nó, tất cả sẽ đều diễn ra ở những hòn đảo trên không!