Đại Liệt Vương

Cập nhập tin tức Đại Liệt Vương

Ngự Long Tại Thiên tung clip 'Ơn Giời! Điêu Thuyền đây dzòi'

(GameSao) - Sau khi chiêm ngưỡng mĩ mãn “cây hàng nóng” của Lữ Bố, Điêu Thuyền đã phải trả một cái giá khá đắt.