đại sứ quán đức

Cập nhập tin tức đại sứ quán đức

Không có chuyện Đại sứ quán Đức ngừng cấp thị thực

Đại sứ quán Đức đính chính thông tin sai đang lan truyền trên mạng xã hội về việc Đức ngừng cấp thị thực cho các đoàn và sinh viên.

Đi xúc tiến trốn sang Đức: Bộ Công Thương không liên quan?

Bộ Công Thương cho hay trong công hàm gửi Đại sứ quán Đức có danh sách chính thức của đoàn và 3 cá nhân không được duyệt cũng tham gia xúc tiến. Họ phải tự chịu trách nhiệm về chuyến công tác của mình.