dân chủ cơ sở

Cập nhập tin tức dân chủ cơ sở

Nhiều nơi lập Ban Thanh tra nhân dân để đối phó chứ không làm được gì

Thiết chế Ban thanh tra nhân dân là vấn đề được các đại biểu bàn luận sôi nổi khi thảo luận dự Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 7/9.

Những vi phạm về đất đai, quy hoạch, dân biết hết

Cần nêu rõ trách nhiệm của cơ quan thanh tra, kiểm tra đối với phản ánh của dân về những vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng như những vi phạm về đất đai, quy hoạch, dân biết hết.