đất nền hạ nhiệt

Cập nhập tin tức đất nền hạ nhiệt

Đất nền hạ nhiệt, nhiều chủ đầu tư âm thầm “quay xe”, bỏ cọc

Không còn cảnh người người đi mua đất như “trẩy hội”, từ vùng ven biển đến miền núi tỉnh Quảng Trị thời gian qua đất nền hạ nhiệt, nhiều người mua đất âm thầm bỏ cọc.