đấu giá Thủ Thiêm

Cập nhập tin tức đấu giá Thủ Thiêm

Vụ đấu giá đất Thủ Thiêm, có nhiều thuyết âm mưu về thế lực chi phối

Vụ đấu giá đất tại Thủ Thiêm có quá nhiều thuyết âm mưu về thế lực chi phối đấu giá làm méo mó câu chuyện. Không nên chỉ từ một sự việc mà siết chặt đấu giá hay nhìn doanh nghiệp như những con hủi.

Tân Hoàng Minh vay nghìn tỷ: Cầm cố từ xe trộn bê tông, máy xúc đến dự án bất động sản

Tân Hoàng Minh thế chấp cả máy xúc để vay tiền. Cùng với đó, quyền tài sản liên quan đến các dự án bất động lớn cũng được dùng để đảm bảo cho nhiều khoản vay hàng trăm tỷ đồng.