đầu mối xăng dầu

Cập nhập tin tức đầu mối xăng dầu

Cần chặn đứng nạn sân sau, 'tay không bắt giặc' trên thị trường xăng dầu

Doanh nghiệp đầu mối không cần nhiều nhưng cần có tiềm lực tài chính, hạn chế thấp nhất quy định về tài sản đi thuê nhằm tránh hợp thức hóa điều kiện, để lọt những doanh nghiệp yếu kém nhưng lại đảm nhận việc hệ trọng về an ninh năng lượng quốc gia.