Tại Madrid, Tây Ban Nha, đấu sĩ Matador Saul Jimenez Fortes đã bị thương ở cổ trong một trận đấu bò. Hiện vẫn chưa có thông tin thêm về tình trạng hiện tại của đấu sĩ này.


H.P (tổng hợp)