đệ nhất tuyệt sắc

Cập nhập tin tức đệ nhất tuyệt sắc

Ngắm dàn hotgirl tài năng tranh ngôi vị “Đệ nhất Tuyệt Sắc”

(GmaeSao) - Các hotgirl Hà lade, Teo maxx, Vân Anh super, Trang Kido… cũng góp mặt trong cuộc thi “Đi tìm đại sứ Tuyệt Sắc”