đế quốc La Mã

Cập nhập tin tức đế quốc La Mã

Vì sao trong thời loạn, người La Mã sẵn sàng kéo dài hộp sọ của con trẻ?

Sự bùng nổ trào lưu kéo dài hộp sọ cho trẻ nhỏ xuất hiện ở các khu vực biên giới lãnh thổ La Mã trong những ngày tàn của đế quốc này. Đâu là nguyên nhân thực sự của hành động có phần tàn nhẫn này?