Dee Trần

Cập nhập tin tức Dee Trần

Dee Trần vượt qua Thái Chi và Minh Hoàng trở thành quán quân "Người hát tình ca" 2022.