đi lang

Cập nhập tin tức đi lang

Bắt thanh niên quen thói trộm cắp đồ thờ của đình, đền

Bị can Nguyễn Kim Trường thường xuyên đi lang thang, tìm sơ hở tại các địa điểm như đình, đền để trộm cắp tài sản.