dịch vụ công ích

Cập nhập tin tức dịch vụ công ích

Cắt cỏ 53 tỷ và chuyện 'vòng kim cô'

Bảo đảm định mức, giữ vững quy trình được phê duyệt quan trọng hơn nhiều so với bài toán về chi phí và chất lượng dịch vụ.

Điều chỉnh cước phát hành báo chí công ích: Không thể lùi hơn nữa

Bản thân các cơ quan báo chí, cơ quan trung ương và địa phương đều nhất trí rằng, việc ban hành mức giá cước phát hành báo chí công ích mới là hoàn toàn hợp lý, đúng đắn và không thể không tiến hành.