- Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG HCM) vừa công bố điểm chuẩn đợt 1 và điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1.

Điểm chuẩn trúng tuyển là tổng điểm các môn theo tổ hợp các môn đăng ký xét tuyển không nhân hệ số, có tính điểm ưu tiên khu vực, đối tượng. Các tổ hợp môn xét tuyển được xét như nhau. Học sinh trúng tuyển nhập học từ ngày 28/8 đến ngày 5/9.

STT Tên nghành Điểm chuẩn
1 Công nghệ sinh học 20,50
2 Công nghệ thông tin 20,50
3 Công nghệ thực phẩm 20,00
4 Hóa sinh 21,00
5 Kỹ thuật điện tử truyền thông 18,00
6 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 18,75
7 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 19,25
8 Kỹ thuật xây dựng 16,75
9 Kỹ thuật y sinh 22,50
10 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 22,50
11 Quản lý nguồn lợi thủy sản 17,50
12 Quản trị kinh doanh 22,50
13 Tài chính ngân hàng 21,50
14 Toán ứng dụng 20,00
15 Tất cả các chương trình liên kết 15,00

Trường cũng nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 từ ngày 25/8 đến 10/9 cho các ngành sau đây.

TT Tên ngành Chỉ tiêu Điểm nhận hồ sơ xét tuyển
1 Kỹ Thuật Xây dựng- ĐH Quốc tế cấp bằng 24 18
2 Quản lý nguồn lợi thủy sản- ĐH Quốc tế cấp bằng 10 18
3 Kỹ thuật điện tử, truyền thông_Đại học Nottingham cấp bằng 20 15
4 Kỹ thuật điện tử, truyền thông_ĐH West of England cấp bằng 20 15
5 Kỹ thuật điện tử, truyền thông_ĐH NewSouthWales cấp bằng 20 15
6 Kỹ thuật điện tử, truyền thông_ĐH Rutgers cấp bằng 20 15
7 Kỹ thuật điện tử, truyền thông_ĐH SunyBinghamton cấp bằng 20 15
8 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp_ ĐH Rutgers cấp bằng 20 15
9 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp_ ĐH SunyBinghamton cấp bằng 20 15
10 Công nghệ thông tin_ĐH Nottingham cấp bằng 20 15
11 Công nghệ thông tin_ ĐH West of England cấp bằng 20 15
12 Công nghệ thông tin_ ĐH Rutgers cấp bằng 20 15
13 Công nghệ thông tin_ ĐH SunyBinghamton cấp bằng 20 15
14 Quản trị kinh doanh_ ĐH Nottingham cấp bằng 30 15
15 Quản trị kinh doanh_WE(2+2) ĐH West of England cấp bằng 30 15
16 Quản trị kinh doanh_WE(3+1) ĐH West of England cấp bằng 30 15
17 Quản trị kinh doanh_WE(4+0) ĐH West of England cấp bằng 20 15
18 Quản trị kinh doanh_ĐH Auckland cấp bằng 30 15
19 Quản trị kinh doanh_ĐH ĐH NewSouthWales cấp bằng 30 15
20 Quản trị kinh doanh_ĐH Houston cấp bằng 60 15
21 Công nghệ sinh học_ĐH Nottingham cấp bằng 20 15
22 Công nghệ sinh học_ ĐH West of England cấp bằng 20 15

Lê Huyền