diễn đàn game thủ

Cập nhập tin tức diễn đàn game thủ

Sau drama, diễn đàn game lớn nhất thế giới đã trở lại, nhưng hàng vạn game thủ tức giận đang đòi admin từ chức!

Rất nhiều game thủ lên NeoGAF đói admin từ chức, hay thậm chí là miệt thị anh chàng admin đã bị khóa tài khoản và xóa topic