điện thoại xa xỉ

Cập nhập tin tức điện thoại xa xỉ

Điện thoại trăm triệu mở bán tại Việt Nam

Hãng Vertu trở lại thị trường Việt Nam với những chiếc điện thoại có giá hàng trăm triệu đồng.