đời sống dân cư

Cập nhập tin tức đời sống dân cư

Thu nhập cao nhất cả nước: Tỉnh nhỏ khiến Hà Nội, Sài Gòn 'ngả mũ'

Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng chung cả nước năm 2020 theo giá hiện hành đạt khoảng 4,23 triệu đồng, trong khi đó tiêu hết 2,89 triệu đồng.