(Kính tặng những người con của Tổ quốc
đã đi qua cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc 1979-1989).

{keywords}

Đồng đội ơi! Chúng tôi về đây
Nơi rừng cây bạt ngàn biên giới
Nơi ngày xưa chúng ta cùng đợi
Bức thư nhà xem vội cùng nhau.

Đồng đội ơi! Còn đó nỗi đau
Bạn chưa về chúng tôi nhàu gan ruột
Nhớ chiến trường những đêm giá buốt
Điểm tựa tiền tiêu hớp nước chia năm.

Đồng đội ơi! Chúng tôi về thăm
Chiến hào xưa bạn nằm lại đó
Máu và xương hòa trong đất đỏ
Để xanh tươi cây cỏ Biên thùy.

Đồng đội ơi! Chúng ta đã đi
Qua cuộc chiến cũng bởi vì Tổ quốc
Hai tiếng Việt Nam thiêng liêng, thân thuộc
“Ta quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Đồng đội ơi! Đất nước hòa bình
Vẫn nhớ mãi nghĩa tình đồng chí
Mấy thằng ta cùng chung đơn vị
Đứa hành quân, đứa yên nghỉ nơi này.

Đồng đội ơi! Chúng tôi về đây
Rừng núi, suối, khe, trời mây biên ải
Cuộc sống thanh bình hồi sinh trở lại
40 năm vẫn nhớ mãi không quên.

Vị Xuyên, Pò Hèn…Ôi! Những cái tên
Những mặt trận khét rền khói súng
Đồng đội tôi đã hy sinh anh dũng
Biên giới chủ quyền giữ vững đến hôm nay.

Đồng đội ơi! Đất nước đang đổi thay
Vẫn nhớ mãi về những ngày đạn lửa
Thương đồng đội nhưng tìm đâu được nữa…
Nén hương trầm khóc bạn giữa biên cương!

                                     Nguyễn Đức Biểu