dòng thời gian

Cập nhập tin tức dòng thời gian

Tìm hiểu về dòng thời gian của AI – Trí tuệ nhân tạo!

Có lẽ chúng ta đã quá quen thuộc với thuật ngữ trí tuệ nhân tạo (AI), nó xuất hiện thường xuyên và có mặt trong nhiều lĩnh vực của xã hội ngày nay, nhưng nó được sinh ra từ bao giờ, phát triển ra sao.