Don't Knock Twice

Cập nhập tin tức Don't Knock Twice

Mụ phù thủy ăn thịt người Baba-Yaga tái hiện đầy ám ảnh trong Don’t Knock Twice

(GameSao.vn) - Khán giả luôn cho rằng thể loại ăn thịt luôn đi kèm với máu me và gớm ghiếc tầm thường, tuy nhiên, trong lần tái xuất nơi thế giới kinh dị, mụ phù thủy chuyên ăn thịt người Baba-Yaga lại mang đến sự ám ảnh tột cùng thông qua cách thể hiện rất “dị” rất “thật” nhưng không cần đổ máu trong Đừng Gõ Cửa Hai Lần (Tựa Gốc: Don’t Knock Twice).