Dosan Ahn Changho

Cập nhập tin tức Dosan Ahn Changho

Hàn Quốc lần đầu triển khai tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo

Sau 3 năm thử nghiệm, tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp KSS-III của Hàn Quốc, ROKS Dosan Ahn Changho đã có lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ chính thức.