Dragon Quest VII

Cập nhập tin tức Dragon Quest VII

Tìm lại tuổi thơ về Dấu Ấn Rồng Thiêng cùng Dragon Quest VII

Mới đây, hãng Square Enix đã công bố đưa huyền thoại PS1 một thời là Dragon Quest VII lên nền tảng di động trong nay mai.