Dự thảo thông tư

Cập nhập tin tức Dự thảo thông tư

Ngân hàng nhà nước đề xuất loạt thay đổi về bảo lãnh ‘bán nhà trên giấy’

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về bảo lãnh ngân hàng, trong đó có quy định về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai với nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung.