Đưa nhau đi trốn

Cập nhập tin tức Đưa nhau đi trốn

Hài hước clip nhạc chế "Đưa nhau đi trốn" phiên bản game thủ

Điều đáng chú ý rằng bài hát được đầu tư tương đối công phu, kĩ lưỡng với các ca từ mang đậm chất game thủ.