dung lượng game

Cập nhập tin tức dung lượng game

Hóa ra đây là lý do game càng ngày càng nặng, download mấy ngày vẫn chưa xong

Rồi chẳng mấy chốc, những game mới rồi sẽ có dung lượng 80GB, 100GB… và những nạn nhân duy nhất của sự phát triển như thế này sẽ chỉ là chiếc ổ cứng đáng thương.