dừng tách thửa

Cập nhập tin tức dừng tách thửa

Nha Trang tạm dừng tách thửa đất

UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) áp dụng tạm dừng tách thửa khi ghi nhận có nhiều trường hợp "hiến đất làm đường" không đúng quy định, chưa phù hợp với quy hoạch.