Đường biên giới

Cập nhập tin tức Đường biên giới

Quảng Trị xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác phát triển

Ngày 19/3, tại xã A Ngo (huyện Đakrông, Quảng Trị), Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Salavan (Lào) đã tổ chức Hội đàm biên giới và ký kết văn bản thỏa thuận liên quan.