Evony

Cập nhập tin tức Evony

Lấy trộm hàng ngàn đô để chi tiêu cho Game Sleazy Flash

(GameSao) - David Buchanan sẽ phải "bóc lịch" 8 tháng vì tội danh ăn trộm.