Files Go

Cập nhập tin tức Files Go

Sau Datally, Google tiếp tục tăng lực cho Android với ứng dụng Files Go

Một ứng dụng khá hữu ích từ Google dành cho những ai sử dụng smartphone Android.