Final Fantay VII

Cập nhập tin tức Final Fantay VII

Thuật lại toàn bộ cốt truyện Final Fantasy VII qua tranh vẽ

Tất cả những sự kiện xảy ra trong Final Fantasy VII đều có thể được tìm thấy trong đoạn video độc đáo này.