Frictional Games

Cập nhập tin tức Frictional Games

SOMA thường được game thủ gọi bằng biệt danh "Amnesia dưới đáy biển" bởi nó cũng là sản phẩm do Frictional Games phát triển.