game thủ có điểm thông thạo tướng cao nhất

Cập nhập tin tức game thủ có điểm thông thạo tướng cao nhất

Xuất hiện game thủ có điểm thông thạo tướng cao nhất Việt Nam

Kể từ khi tính năng thông thạo tướng được LMHT tung ra, lịch sử LMHT đã chứng kiến nhiều cái tên có điểm thông thạo cao đột biến. Nhưng đạt đến 1 triệu điểm như nhân vật dưới đây thì cũng có thể gọi là hiếm đó