Garen mini-rework

Cập nhập tin tức Garen mini-rework

(GameSao.vn) – Toàn bộ những thay đổi lớn nhỏ của đợt mini-rework Garen đã được hoàn trả trên máy chủ PBE.