GDP 2017

Cập nhập tin tức GDP 2017

Ấn tượng 'Chính phủ hành động' năm 2017

2017 là một năm cực kỳ bận rộn của “chính phủ kiến tạo”. Và với những gì đã làm được, chúng ta có quyền tin vào một năm 2018 với nhiều khởi sắc hơn.

Kinh tế 2017: Những con số kỷ lục

Những kết quả được thể hiện qua các con số kỷ lục cho thấy: Hành động và kiến tạo đã thực sự trở thành động lực mở ra một giai đoạn tăng trưởng mới cho đất nước.

Cú tăng tốc ngoạn mục, ghi dấu kỷ lục hàng chục năm qua

Tốc độ tăng trưởng GDP 3 quý năm 2017 ghi nhận sự bứt phá để hướng tới mục tiêu tăng trưởng 6,7% cho cả năm - một mục tiêu mà nhiều năm trước không thể đạt được.

QH chốt tăng 6,7% GDP năm 2017

Với 85,02% ĐB tham gia biểu quyết tán thành, QH đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017.