General Mittenz

Cập nhập tin tức General Mittenz

Cảm động câu chuyện game giúp một streamer vượt qua căn bệnh trầm cảm

Một lần nữa, video game lại chứng tỏ nó cũng có khả năng gây nên những tác động tích cực chứ không chỉ xoay quanh bạo lực.