gia công phần mềm

Cập nhập tin tức gia công phần mềm

Nhiều công ty công nghệ Ukraine phải di tản nhân viên đến nơi an toàn

Khi căng thẳng Nga – Ukraine ngày một leo thang, các doanh nghiệp CNTT của Nga vẫn phải tìm cách hoạt động bình thường, đáp ứng yêu cầu khách hàng và hỗ trợ đất nước.