Lính cứu hoả đã có pha giải cứu thành công một người phụ nữ định nhảy lầu tự từ từ toà nhà cao tầng.


H.P (tổng hợp)