giải pháp phần mềm

Cập nhập tin tức giải pháp phần mềm

[Infographic] Hành trình 10 năm của CMS

(GameSao) - CSM là giải pháp phần mềm quản lý phòng máy do công ty VNG sản xuất và phát hành. Trải qua 10 năm phát triển (từ 2005 đến hiện tại) CSM đã đạt được nhiều thành tựu lớn, được đông đảo chủ phòng máy trên cả nước tin dùng cũng như góp phần vào việc thúc đẩy sự phát triển của Internet Việt Nam.