giám sát y tế

Cập nhập tin tức giám sát y tế

Những đơn thuốc bất thường được phát hiện nhờ y tế thông minh

Phần mềm tại bệnh viện có thể kiểm soát, nhắc nhở để bác sĩ kê đơn thuốc tránh các sai sót. Nếu đơn thuốc bất thường vượt qua nhắc nhở, bác sĩ sẽ phải thuyết minh, phản hồi.